Ülke, şehir, il içe fonksiyonu ile beraber form kontrolleri ve veri tipleri güncellenmesi tamamlandı.Burs evrakları ve işaretlenmesi ve bildirimleri test ediliyor...
Kelimenizi yazmaya başlayın ve aramaya başlamak için büyüteçe tıklayın.

Proje Yönetmeliği

Proje Yönetmeliği

BOLU’NUN KALKINMASINA VE GELİŞİMİNE YÖNELİK PROJELERE DESTEK YÖNETMELİĞİ

(HİBE YÖNETMELİĞİ)

Bolu Bağışçılarımızın destekleri ile tüm Dünyada uygulanan yeni vakıf anlayışı çerçevesinde Bolu’ da yaşayan insanlığa hizmeti görev edinmiş ve sosyal sorumluluk duygusu var olan 8 önder bağışçı tarafından kurulmuş sosyal içerikli bir vakıftır.
Yeni vakıf anlayışı mevcut vakıf anlayışından farklı olarak Bolu’ nun yaşam kalitesini artıracak konuların tespiti ve gerçekleşmesi için tüm kurumlarla ortak çalışmalarda bulunmak, sosyal problemlerin çözümü için sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak, proje yapımında maddi ve manevi destek sağlamak, uygun projeler ortaya çıktığında yurt içi ve yurt dışında bağışçılar bularak projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak olup misyonumuzu şu satırlarla vurgulayabiliriz.

Misyon : Vakfın amacı Bolu ilinin yaşam kalitesini yükseltmek ve yaşanabilir kent olgusuna ulaştırmak, öncelikli sorunlarını çözmeye yönelik girişimlere, bireylere ve sivil toplum kuruluşlarına maddi ve manevi destek sağlamak, sağlık, eğitim, sanat, kültür, çevre, kadın, gençlik, ve insan hakları gibi sosyal ve ekonomik alanlarda ilin kalkınmasına halkın her kesiminden katılım sağlamaktır. Bu çerçevede Vakfımız Bolu’ nun sorunlarının çözümüne yönelik somut ve katılımcı projeler oluşturarak ilimizin kalkınmasına katkıda bulunmaktadır.

Vizyon : ” Sorunların değil çözümün bir parçası olmak ” amacındayız. Çoğumuz Bolumuzun sorunlarından şikayet etmekteyiz, Bolu Bağışçılar Vakfı olarak bu sorunların çözümü için Boluluların da desteğiyle yapabileceğimiz birçok şeyin olduğuna inanıyoruz. Tüm çabalarımız, değerli büyüğümüz İzzet Baysal’ ın başlattığı hayırseverlik anlayışını tüm Bolululara yaymak, hayırseverliğin yaygınlaşmasıyla yaşamımızı sürdürdüğümüz coğrafyanın sorunlarının çözümüne sivil ruh ve vatandaş katılımının sağlanması ile sorunları aza indirgenmiş ‘Daha Güzel Bir Bolu’ hayaline kavuşmaktır.

1- Öncelikler : Alanlar ve Konular
Toplumsal Gelişme Hibe programları ilin yaşam kalitesini artırıcı tüm faaliyetler ile sivil toplum kuruluşlarının sosyal problemlerinin çözümü ile ilgili projeleri kapsar.

Projelerden Beklenen Sonuçlar :
Toplumsal Adalet, İstihdam oluşturmak, Toplumsal Katılım, Araştırma, Savunuculuk ve Yaratacağı Etki dir.

2-Uygunluk Kriterleri

2.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu
T.C. Yasalarına göre kurulmuş ve Bolu’da yerleşik :
Dernekler
Vakıflar
Meslek Örgütleri
Kooperatifler
Üniversiteler,
Eğitim kurumları
Bireyler

2.2 Ortakların Uygunluğu
Hibe programı kapsamında diğer kuruluşlarla işbirliği teşvik edilmektedir ve bu nedenle ortakları bulunan projelere öncelik verilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, uluslararası STKlar ve/veya özel sektör kuruluşları projeye ortak olabilirler ancak hibe fonundan yararlanamazlar.

3 – Başvuru Süreci
3.1 Başvuru Yöntemi
Başvurular; YENKAV’ a bizzat başvuru kılavuzu doldurularak yapılır.

3.2 Basılı Başvuru Formu ve Ekleri
Başvuru Formu
Ek Dosyalar

3.3 İletişim

tamamlanacaktır.


YENKAV
Yeniçağa Gölü

Fotoğraflarla Yeniçağa

YENKAV
Yıldırım Bayezid Camisi

ESKİÇAĞA YILDIRIM BAYEZİD CAMİSİ

YENKAV
Yıldırım Bayezid Hamamı

Camii ile aynı devirde 1398’de Yıldırım Beyazıd adına yapılmış olan Çağa Hamamı, küçük fakat mimari bakımdan önemli olan bir yapıdır.

Gelişmelerden haberdar olun
Bültenimize abone olun