Ülke, şehir, il içe fonksiyonu ile beraber form kontrolleri ve veri tipleri güncellenmesi tamamlandı.Burs evrakları ve işaretlenmesi ve bildirimleri test ediliyor...
Kelimenizi yazmaya başlayın ve aramaya başlamak için büyüteçe tıklayın.

Yeniçağa Gölü

Yeniçağa Gölü

Çağa Gölü için anlatılan bir efsane vardır. Bu hikâye dini motiflerle süslü ve tarihsel gerçeklikten uzaktır.

Çağa Gölü’nün olduğu yerde bir köy varmış. Bu köyde yaşayan insanlar kazandıklarına şükretmezler, fakirlere yardım etmezlermiş. Sıcak bir yaz günü ihtiyar bir adam köye gelmiş. İhtiyar aç, susuz ve muhtaçmış. Köydeki evlerin kapılarını tek tek çalarak bir parça ekmek, bir yudum su istemiş. Hiç kimse bu zavallıya yardım etmemiş. Geriye sadece bir ev kalmış. Bu evde, vatanı için savaşa gitmiş bir adamın karısı ve çocuğu varmış. İhtiyar kapıyı çalmış, kapıya çıkan kadın ihtiyarın halini anlamış, fakat onunda yiyecek bir parça ekmeği ve bir tas ayranından başka bir şeyi yokmuş. Kadın elindekilerin yarısını ihtiyara vermiş.

Hikâyenin bundan sonraki kısmında aslında ihtiyarın Hızır olduğunu ve köy halkını sırayla sınavdan geçirdiğini görüyoruz. Tüm köy sınavı kaybederken, kadın sınavı kazanmıştır. Hızır, kadına çocuğunu alıp köyü terk etmesini söyler. Köy helak olacaktır. Çünkü köy halkı büyük bir suç işlemiş, kazandıklarından dolayı azmış, fakirlere yardımı kesmiştir. Kadın, çocuğunu alıp köyü terk eder. Bu arada köy sular altında kalmaya başlar. Bunun şiddetini anlatımda bilemiyoruz. Kadın bu felaket olurken dayanamaz ve geri dönüp köye bakar. O an sırtındaki çocukla taşa dönüşür. Bu taşın Şahnalar Köyü mezarlığının olduğu yerde bulunduğu ve yabancılar tarafından İngiltere’ye götürüldüğü anlatılır.

Bu efsane Türkiye’de başka yerler içinde anlatılmaktadır. Efsanede dikkat çeken şey, olayın peygamberlerin hayatlarından esinlenerek, bir anlamda doğaçlama yapılmış olmasıdır. Hızır ile Musa(AS)’ın bir kıssası vardır. Bu kıssada Hızır, Allah’ın izni ile Dünya’da gezer ve insanları eksiklerinden dolayı cezalandırır. Olayın ilk kısmı budur. Hızır (A.S.) köye gelir ve insanları sınavdan geçirir. Köy halkı erdemli davranmamıştır.

Köyün sular altında kalması, Nuh Peygamberin kavminin helak olma olayıdır. Nuh Peygamberin kavmi, Allah’a isyan edince Tufan çıkmış her yer sular altında kalmıştır. Kadının geri dönüp köye bakmaması, bakarsa taşa dönüşeceği de, Lut Peygamber ile ilgilidir. Lut Peygamberin zamanında Sodom ve Gomoro halkı isyan edip kötü yolda ısrar edince helak olmuşlar, Lut Peygamber ile inananlar kurtulmuştur. Kavmi helak olurken Lut Peygamber, yanındakilere “geri dönüp bakmayın” diye emreder. İşte bu istek aynen Çağa Gölü Efsanesinde de kullanılmıştır.

Bu anlatımlardaki unsurlar dini kaynaklıdır. Demek ki geçmiş çağlarda, gölün oluşumu bu şekilde açıklanmıştır. Efsanede gerçeklik ne kadardır bir tarafa, güzel bir mesaj verdiği kesin… Kazandığından fakirlere vermeyi unutma!DİĞER
Seydi Süleyman Türbesinin içi
Seydi Süleyman Türbesinin içi
Şair Dertli’linin mezarı
Şair Dertli’linin mezarı
Dertli, 19.yy.’ın ön sırada gelen saz şairlerindendir. 1772 yılında Çağa’nın Şahnalar Köyü’nde doğmuştur. Asıl adı İbrahim’dir. Kara Hasan Oğullarından Bayraktar Ali Ağa ile Ayşe Hanım’ın oğludur. 
Sarayköy-Ibrıcak Köyü arasındaki kemer köprü
Sarayköy-Ibrıcak Köyü arasındaki kemer köprü
Sarayköy-Ibrıcak Köyü arasındaki kemer köprü, tarihi yol üzerinde yer almaktadır.
Çamlık Köyü yolundaki tarihi çeşme
Çamlık Köyü yolundaki tarihi çeşme
Çamlık Köyü yolu ayrımında bulunan tarihi çeşme Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine aittir. 
Kemer Köprüler
Kemer Köprüler
İlçede, Eskiçağa Köyü’nde üç, Sarayköy Ibrıcak Köyü arasında bir tane olmak üzere 4 tane kemer köprü vardır.
Yıldırım Bayezid Hamamı
Yıldırım Bayezid Hamamı
Camii ile aynı devirde 1398’de Yıldırım Beyazıd adına yapılmış olan Çağa Hamamı, küçük fakat mimari bakımdan önemli olan bir yapıdır.
Yıldırım Bayezid Camisi
Yıldırım Bayezid Camisi
Yeniçağa ile Mengen arasında, Yeniçağa’dan 3 km. mesafede Eskiçağa Köyü’ndedir.
YENKAV’ dan Rektör Alişarlı’ya Taziye Ziyareti
YENKAV’ dan Rektör Alişarlı’ya Taziye Ziyareti
YENKAV Yönetim ve İdare Kurulu Toplantısı Yapıldı.
YENKAV Yönetim ve İdare Kurulu Toplantısı Yapıldı.
YENKAV’dan BAİBÜ Rektör Yardımcısı’na Ziyaret
YENKAV’dan BAİBÜ Rektör Yardımcısı’na Ziyaret
Fotoğraflarla Yeniçağa Tarihi Kitabı Basıldı
Fotoğraflarla Yeniçağa Tarihi Kitabı Basıldı
Fotoğraflarla Yeniçağa Tarihi Final Programı Gerçekleştirildi. Fotoğraflarla Yeniçağa Tarihi Kitabı dağıtımı yapılmaya başladı.
Kariyer Günleri Projesinin İkincisi Gerçekleştirildi
Kariyer Günleri Projesinin İkincisi Gerçekleştirildi
Kariyer Günleri Projesi
Kariyer Günleri Projesi
Kaymakamlığımız Önderliğinde YENKAV ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaklığında “Kariyer Günleri Projesi” Birinci Programı Gerçekleştirildi
”YENİÇAĞA OKUYOR” Projesi Başladı.
”YENİÇAĞA OKUYOR” Projesi Başladı.
YENKAV
Yeniçağa Gölü

Fotoğraflarla Yeniçağa

YENKAV
Yıldırım Bayezid Camisi

ESKİÇAĞA YILDIRIM BAYEZİD CAMİSİ

YENKAV
Yıldırım Bayezid Hamamı

Camii ile aynı devirde 1398’de Yıldırım Beyazıd adına yapılmış olan Çağa Hamamı, küçük fakat mimari bakımdan önemli olan bir yapıdır.

Gelişmelerden haberdar olun
Bültenimize abone olun