Ülke, şehir, il içe fonksiyonu ile beraber form kontrolleri ve veri tipleri güncellenmesi tamamlandı.Burs evrakları ve işaretlenmesi ve bildirimleri test ediliyor...
Kelimenizi yazmaya başlayın ve aramaya başlamak için büyüteçe tıklayın.

Başvuru Şartları

Başvuru Şartları

BURSİYERLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR :

1. T.C. Vatandaşı olmak.
2. Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı olmak.
3. Bursiyer, vakfın ana amacı olan “ Daha Güzel Bir Bolu İçin ” sloganına gönül ve fikir birliği içinde olduğuna gönülden söz vermeli.
4. Bolu ile bağı olmalı (Bolu doğumlu, anne veya babası Bolu doğumlu, Bolu’ da ikamet eden, Bolu’ da çalışan, Bolu’da ortaöğretimini tamamlamış kişiler Bolu ile bağı var sayılır.Bolu ilçeleri de dahil).
5. Vakfımız bursları, her yıl üniversiteye yeni kayıt yaptıran lisans öğrencileri için geçerlidir.
6. Çalışkan ve maddi desteğe muhtaç olmalıdır. Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak ve başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret almamak.
7. Ceza almaması, öğrenciye yakışmayan davranışlarda bulunmaması, 2.00 veya 2.00 nin üstünde notla sınıfını geçmesi, her akademik yılın başında buna ait belgelerini vakfa ulaştırması gerekir. Öğrencini önemli mazeretlerini tevsik etmesi halinde not tutturma ve sınıf geçme şartı dikkate alınmayabilir( sel felaketi, yangın, trafik kazası, anne, baba veya kendisinin ağır hastalıkları gibi hallerde ).
8. Bursiyer vakfımızdan başka ancak bir kurumdan burs alabilir, birden fazla almamalıdır.
9. Burs miktarımız öğrencinin başarı ve okuduğu okulun durumuna göre değişiklik gösterebilir.
10. Burslar bir yıllık olup 9 ay üzerinden tahsis edilir. İkinci ve müteakip yıllarda da devam edip etmeyeceği yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
11. Burs tutarı öğrencinin banka hesabına her ayın ikinci haftasında yatırılır.
12. Vakıf ile üniversitelerin ikinci öğretim, ekstren, Açık öğretim, lisansüstü, uzaktan öğretim lisans programlarında okuyanlar burslarımızdan yararlanamaz.

BURS ÇEŞİTLERİ:

1. BAŞARI ÖZEL BURSU: ( Vakıfça karşılanacak )

2. ŞARTLI BAĞIŞ BURSLARI :
a) Vakfımız içinden veya dışından kişi ve kuruluşların vakfımızı aracı kılarak verecekleri burslar olup şartları, vakıf ile burs veren kişi veya kuruluş arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir. Bağışçı bursiyerlere verilecek burs miktarını, bursiyer adedini, geri ödemeli olup olmayacağını ve varsa diğer özel şartlarını belirleyebilir. Ancak bu şartlar Anayasamızda tarif edilen sosyal, demokratik, Laik hukuk devleti kavramlarına, Cumhuriyet ve devrimlerine ters düşmemelidir.
b) Burs geri ödeme şartlı ise, ödeme öğrenci mezun olduktan ve iş sahibi olduktan sonra başlar. Geri ödeme miktarı toplam aldığı bursun yarısıdır. Bursiyerin öğrenci iken aldığı süre ve taksitte geri ödenir, faiz yürütülmez.

3. ŞARTSIZ BAĞIŞ BURSLARI:
a) Burs miktarında ve öğrenci seçiminde tercihi bulunmayan bağışçılardan toplanacak bağışların bir fon hesabında biriktirilerek yönetmeliğimiz genel şartlarına uyan bursiyerlere ödenmesi şekliyle oluşan burslardır. Fonun yetersiz kaldığı durumlarda en az 2 burs tutarı kadar meblağ vakıf bütçesine konur.
b) Şartsız bağış bursları geri ödemesizdir. Ancak bursiyer geri ödemeyi vicdani bir yükümlülük olarak görür ve geri ödemeyi talep ederse öğrenci mezun ve iş sahibi olduktan sonra toplam aldığı süre ve taksitle aldığı bursu geri ödeyebilir.

NOT : Burs miktarı her yıl günün şartlarına göre yönetim kurulunca belirlenir.


YENKAV
Yeniçağa Gölü

Fotoğraflarla Yeniçağa

YENKAV
Yıldırım Bayezid Camisi

ESKİÇAĞA YILDIRIM BAYEZİD CAMİSİ

YENKAV
Yıldırım Bayezid Hamamı

Camii ile aynı devirde 1398’de Yıldırım Beyazıd adına yapılmış olan Çağa Hamamı, küçük fakat mimari bakımdan önemli olan bir yapıdır.

Gelişmelerden haberdar olun
Bültenimize abone olun