Ülke, şehir, il içe fonksiyonu ile beraber form kontrolleri ve veri tipleri güncellenmesi tamamlandı.Burs evrakları ve işaretlenmesi ve bildirimleri test ediliyor...
Kelimenizi yazmaya başlayın ve aramaya başlamak için büyüteçe tıklayın.

I. DÜNYA SAVAŞI VE ÇAĞA 1

I. DÜNYA SAVAŞI VE ÇAĞA 1

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda dokuz cephede düşmanlarıyla savaşmıştı. Çağa ve köylerinden birçok vatan evladı Birinci Dünya Savaşı’nda iman ve mukaddesat uğruna, vatan uğruna canlarını vermiş, kanlarını akıtmışlardı. Çağa ve köylerinden Birinci Dünya Savaşı’na katılanlar: Çanakkale, Filistin, Kafkasya, Irak ve Galiçya Cepheleri’nde savaştılar. Kimisi gazi kimisi de şehit oldu. Onları birkez daha rahmetle anıyoruz.

Savaşta en çok askerin öldüğü cephe Çanakkale Cephesi’ydi. Çanakkale Savaşı’nda Çağa ve köylerinden şehit olan asker sayısı 28’dir. 2 Çanakkale dışında 1. Dünya Savaşı’nda diğer cephelerde ölenlerin sayısı 11’dir. 

Çanakkale Savaşı anıtı   

 Yaralı Asker anıtı

Çanakkale Savaşı’nda şehit olan Çağalı askerlerin 12 tanesi aynı birlikte görev yapıyorlardı. Bu birlik 4. Kolordu, 3. Fırka, 31. Alay, 2. Tabur, 5. Bölük’tür. Sağ kalan ve yine Çağalı olan başka askerlerde bu birlikte görev yapıyorlardı. Çanakkale Savaşı’nda ölen 28 şehidimizin 10 tanesi Seddülbahir’de, 3 tanesi Sığındere’de, diğerleride, İsmail Tepe, Kumkale vb. şehid olmuşlardır. Doğancı Köyü’nden Sağıroğlu Durmuş ile Kındıra Köyü’nden Hacıhaliloğlu Hüseyin 26.02.1915 tarihinde aynı yerde aynı Seddülbahir Muharebesi’nde şehit olmuştur. Kemaller Köyü’nden Kemaloğlu Hüseyin, Yamanlar Köyü’nden Ğökoğulları’ndan İsmail, Kemaller Köyü’nden Müezzinoğlu Halil ve Çağa’dan Hüseyinoğulları’ndan Hüseyin aynı gün 13.02.1915 tarihinde şehid olmuşlardır. Müezzinoğlu Halil ile Çağa’dan Hüseyinoğlu Hüseyin aynı birlikte 15. Kolordu, 31. Alay, 1. Taburda görevli idiler. İkiside Kumkale Muharebesi’nde şehid oldular. 

1.Dünya Savaşı’nda Çanakkale dışında Filistin, Galiçya, Kafkasya ve Irak cephelerinde de şehitler verildi. Bu cephelerde şehit olanların sayısı 11’dir. 1. Dünya Savaşı’nda Çağa ve Köyleri’nden şehit olan asker sayısı 39 kişidir. Bu sayı Bolu il genelinde Çanakkale Savaşı’nda 1054, diğer cephelerde 867, 1. Dünya Savaşı’nda toplam 1921 şehittir. 1. Dünya Savaşı’nda Çağa ve Köyleri’nden şehit olanların isimleri ve diğer bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

1. Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi’ndeki Çağalılar

SAVAŞ

CEPHE

BİRLİK

LAKAP

BABA ADI

ADI

SINIF

RÜT

DOĞ.

TARİHİ

KÖYÜ

ÖLÜM TARİHİ

ÖLÜM YERİ

1. DÜNYA SAVAŞI

ÇANAKKALE

31.A.2.T.5.B.

KOBAŞOĞULLARI

HASAN

DURMUŞ

 

ER

1304

HAMZABEY

01.06.1915

İSMAİLTEPE MUHAREBESİ

1. DÜNYA SAVAŞI

ÇANAKKALE

2.K.15.A.1.T.1.B.

 

SEYYİT

EMİN

PİYADE

ER

1295

HAMZABEY

22.04.1915

SIIĞINDERE

1. DÜNYA SAVAŞI

ÇANAKKALE

29A.3.T.9.B.

KADIOĞULLARI

BAYRAM

MEHMET

 

ER

1287

HAMZABEY

30.06.1915

CENUP GRUBU SEVK MECRUHİN HASTANESİ

1. DÜNYA SAVAŞI

ÇANAKKALE

6.K.72.A.2.T.6.B.

 

HASAN

MEHMET

 

ER

1303

HAMZABEY

30.05.1915

MERKEZ TEPESİ

1. DÜNYA SAVAŞI

ÇANAKKALE

2.K.13.A.1.T.

 

HÜSEYİN

OSMAN

PİYADE

ER

 

HAMZABEY

19.02.1915

KANLITEPE MUHAREBESİ

1. DÜNYA SAVAŞI

ÇANAKKALE

1.K.31.A.2.T.5.B.

SAĞIROĞULLARI

İBRAHİM

DURMUŞ

 

ER

1298

DOĞANCI

26.02.1915

SEDDÜLBAHİR

1. DÜNYA SAVAŞI

ÇANAKKALE

1.K.31.A.2.T.5.B.

YÜZBAŞIOĞULLARI

TAHİR

HASAN

 

ER

1303

DOĞANCI

24.02.1915

 

1. DÜNYA SAVAŞI

ÇANAKKALE

31.A.2.T.5.B.

DOĞANCIOĞULLARI

ALİ

ALİ

 

ER

1303

DOĞANCI

01.06.1915

İSMAİLTEPE MUHAREBESİ

1. DÜNYA SAVAŞI

ÇANAKKALE

4.K.3.F.31.A.2.T.5.B.

SAĞIZ

İBRAHİM

DURMUŞ

PİYADE

ER

1297

DOĞANCI

06.03.1915

SEDDÜLBAHİR

1. DÜNYA SAVAŞI

ÇANAKKALE

31.A.2.T.5.B.

HACI MEHMETOĞLU

MEHMET

AHMET

 

ÇAVUŞ

1300

SARAYKÖY

22.02.1915

SEDDÜLBAHİR

1. DÜNYA SAVAŞI

ÇANAKKALE

1.K.8.A.3.T.

 

ALİ

AHMET

PİYADE

ER

1296

SARAYKÖY

15.04.1915

SEDDÜLBAHİR

1. DÜNYA SAVAŞI

ÇANAKKALE

2.K.12.A.1.T.3.B.

 

MUSTAFA

HÜSEYİN

PİYADE

ER

1301

SARAYKÖY

27.10.1915

HİLALİİ AHMER TIP H.

1. DÜNYA SAVAŞI

ÇANAKKALE

2.K.14.A.7.B.

 

YUNUS

ALİ

 

ER

1308

GÖLBAŞI

18.02.1915

ARIBURNU MUHAREBESİ

1. DÜNYA SAVAŞI

ÇANAKKALE

15.K.31.A.1.T.

MÜEZZİNOĞULLARI

HASAN

HALİL

 

ER

1301DİĞER
YENİÇAĞA’NIN TARİHTE KULLANILAN İSİMLERİ 1
YENİÇAĞA TARİHİ
YENİÇAĞA’DAKİ TARİHİ MEKANLAR
YENİÇAĞA’DA YETİŞEN TARİHİ ŞAHSİYETLER
YENİÇAĞA GÖLÜ EFSANESİ 1
Çağa Gölü için anlatılan bir efsane vardır. Hikâye dini motiflerle süslü ve tarihsel gerçeklikten uzaktır. Bu efsane şöyledir:Çağa Gölü’nün olduğu yerde bir köy varmış. Bu köyde yaşayan insanlar kazandıklarına şükretmezler, fakirlere yardım etmezlermiş. Sıcak bir yaz günü ihtiyar bir adam köye gelmiş. İhtiyar aç, susuz ve muhtaçmış. Köydeki evlerin kapılarını tek tek çalarak bir parça ekmek, bir yudum su istemiş. Hiç kimse bu zavallıya yardım etmemiş. Geriye sadece bir ev kalmış. Bu evde, vatanı için savaşa gitmiş bir adamın karısı ve çocuğu varmış. İhtiyar kapıyı çalmış, kapıya çıkan kadın ihtiyarın halini anlamış, fakat onunda yiyecek bir parça ekmeği ve bir tas ayranından başka bir şeyi yokmuş. Kadın elindekilerin yarısını ihtiyara vermiş.
YENİÇAĞA’DAN GEÇEN TARİHİ YOLLAR 1
İnsanlar tarih boyunca çeşitli amaçlarla bir yerden başka bir yere gitmişler, bunun içinde kara, deniz ve yakın zamanda da hava yolunu kullanmışlardır. Yollar yapmışlar, yolların güvenliğini sağlamaya çalışmışlar, konaklama, yol hizmetleri, taşımacılık ile ekonomik gelir elde etmişlerdir. Yollar sayesinde bir bölgeden başka bir bölgeye ticaret amacıyla mal taşınmış, bölgeler, ülkeler arasında karşılıklı olarak ihtiyaçlar yollar sayesinde giderilmiştir. Yollar sayesinde ülkeler fethedilmiştir.
YENKAV
Yeniçağa Gölü

Fotoğraflarla Yeniçağa

YENKAV
Yıldırım Bayezid Camisi

ESKİÇAĞA YILDIRIM BAYEZİD CAMİSİ

YENKAV
Yıldırım Bayezid Hamamı

Camii ile aynı devirde 1398’de Yıldırım Beyazıd adına yapılmış olan Çağa Hamamı, küçük fakat mimari bakımdan önemli olan bir yapıdır.

Gelişmelerden haberdar olun
Bültenimize abone olun