Ülke, şehir, il içe fonksiyonu ile beraber form kontrolleri ve veri tipleri güncellenmesi tamamlandı.Burs evrakları ve işaretlenmesi ve bildirimleri test ediliyor...
Kelimenizi yazmaya başlayın ve aramaya başlamak için büyüteçe tıklayın.

YENİÇAĞA’DAN GEÇEN TARİHİ YOLLAR 1

YENİÇAĞA’DAN GEÇEN TARİHİ YOLLAR 1

İnsanlar tarih boyunca çeşitli amaçlarla bir yerden başka bir yere gitmişler, bunun içinde kara, deniz ve yakın zamanda da hava yolunu kullanmışlardır. Yollar yapmışlar, yolların güvenliğini sağlamaya çalışmışlar, konaklama, yol hizmetleri, taşımacılık ile ekonomik gelir elde etmişlerdir. Yollar sayesinde bir bölgeden başka bir bölgeye ticaret amacıyla mal taşınmış, bölgeler, ülkeler arasında karşılıklı olarak ihtiyaçlar yollar sayesinde giderilmiştir. Yollar sayesinde ülkeler fethedilmiştir.


1  Kaynak: İdris Keleş, Yeniçağa Tarihi 1, Çağa ve Köylerinin TarihiDİĞER
YENİÇAĞA’NIN TARİHTE KULLANILAN İSİMLERİ 1
YENİÇAĞA TARİHİ
YENİÇAĞA’DAKİ TARİHİ MEKANLAR
YENİÇAĞA’DA YETİŞEN TARİHİ ŞAHSİYETLER
YENİÇAĞA GÖLÜ EFSANESİ 1
Çağa Gölü için anlatılan bir efsane vardır. Hikâye dini motiflerle süslü ve tarihsel gerçeklikten uzaktır. Bu efsane şöyledir:Çağa Gölü’nün olduğu yerde bir köy varmış. Bu köyde yaşayan insanlar kazandıklarına şükretmezler, fakirlere yardım etmezlermiş. Sıcak bir yaz günü ihtiyar bir adam köye gelmiş. İhtiyar aç, susuz ve muhtaçmış. Köydeki evlerin kapılarını tek tek çalarak bir parça ekmek, bir yudum su istemiş. Hiç kimse bu zavallıya yardım etmemiş. Geriye sadece bir ev kalmış. Bu evde, vatanı için savaşa gitmiş bir adamın karısı ve çocuğu varmış. İhtiyar kapıyı çalmış, kapıya çıkan kadın ihtiyarın halini anlamış, fakat onunda yiyecek bir parça ekmeği ve bir tas ayranından başka bir şeyi yokmuş. Kadın elindekilerin yarısını ihtiyara vermiş.
I. DÜNYA SAVAŞI VE ÇAĞA 1
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda dokuz cephede düşmanlarıyla savaşmıştı. Çağa ve köylerinden birçok vatan evladı Birinci Dünya Savaşı’nda iman ve mukaddesat uğruna, vatan uğruna canlarını vermiş, kanlarını akıtmışlardı. Çağa ve köylerinden Birinci Dünya Savaşı’na katılanlar: Çanakkale, Filistin, Kafkasya, Irak ve Galiçya Cepheleri’nde savaştılar. Kimisi gazi kimisi de şehit oldu. Onları birkez daha rahmetle anıyoruz.

YENİÇAĞA’DAN GEÇEN TARİHİ YOLLAR 1 Alt Başlıklar
Tarihi Yollar
Derbent Teşkilatı 5
Türklerde, (Selçuklu ve Osmanlılar döneminde) yolcuların ve hayvanların konaklaması, tüccarların güvenli bir şekilde malları ile kalması için kervansaraylar ve hanlar yapmışlardır.
Yeniçağa’dan Geçen Seyyahlar 10
Bir önceki maddede ulaşımın Çağa’ya tarihsel katkılarını anlattık. Tarihsel süreçte bu yollardan gelip geçen araştırmacılar, seyyahlar bize gördükleri yerler hakkında önemli bilgiler vermişler. Tarihin bilinmeyen karanlık noktalarını aydınlatmışlardır. Çağa hakkında bu seyyah ve araştırmacılar sayesinde önemli tarihi bilgiler elde ediyoruz. Bu bilgileri burada vermek mümkün değildir. Fakat Çağa’dan geçen seyyahların isimlerini vererek araştırmacılara katkı sağlamayı bir borç biliriz.
YENKAV
Yeniçağa Gölü

Fotoğraflarla Yeniçağa

YENKAV
Yıldırım Bayezid Camisi

ESKİÇAĞA YILDIRIM BAYEZİD CAMİSİ

YENKAV
Yıldırım Bayezid Hamamı

Camii ile aynı devirde 1398’de Yıldırım Beyazıd adına yapılmış olan Çağa Hamamı, küçük fakat mimari bakımdan önemli olan bir yapıdır.

Gelişmelerden haberdar olun
Bültenimize abone olun