Ülke, şehir, il içe fonksiyonu ile beraber form kontrolleri ve veri tipleri güncellenmesi tamamlandı.Burs evrakları ve işaretlenmesi ve bildirimleri test ediliyor...
Kelimenizi yazmaya başlayın ve aramaya başlamak için büyüteçe tıklayın.

Sibkat Karamanoğlu 32

Sibkat Karamanoğlu 32

Sibkat Karamanoğlu, Bolu’da doğmuştur. 1931 yılında Bolu vilayet heyeti kâtipliği yapmıştır. 1935-36 ve 37’li yıllarda onu Mengen Nahiyesinin nahiye müdür olarak görüyoruz. 1936 yılında Bolu Valisi Salih Cemal Gülen kendisine yapmış olduğu çalışmalardan dolayı bir takdirname vermiştir. 10.01.1937 tarihli Mengen Tan Gazetesi’nde de kendisinde Mengen Kamunbayı yani kaymakamı olarak bahsedilmiştir.

1938 senesinden sonra ise Yeniçağa Nahiye Müdürü olarak görev yapmıştır. Sibkat Karamanoğlu’a ait Yeniçağa ile ilgili ilk belge 15.03.1938 tarihlidir. Bolu valisi S. Salim Gündoğan tarafından Sibkat Karamanoğlu’na verilen bir takdirnamedir. Yeniçağa Nahiyesinde köycülük ve köy kalkınma işlerindeki çalışmalarından dolayı verilmiştir. Bu tarihlerde Türkiye Cumhuriyeti henüz yeni kurulmuş bir devlettir. Devletin kalkınabilmesi için uygulanan politikalardan en önemlilerinden birisi köylüyü kalkındırma çalışmalarıdır. 11.09.1939 tarihli diğer Takdirname, Yeniçağa’nın içinden geçen şose yolun 3 kilometrelik kısmında bulunan taşların başka bir yere taşınması nedeniyle verilmiştir. Bu tarihte Bolu-Gerede Karayolu Yeniçağa’nın içinden geçmektedir. Devrin imkânları henüz asfalt yolların yapılmasına elverişli değildir. 06.10.1940 tarihinde yine Bolu Valisi Naci Kıcımaz imzalı takdirname Bolu-Gerede arasındaki yolu 40-47‟inci kilometreleri arasındaki bozuk yolun onarılması nedeniyle verilmiştir. Karayollarının bugünkü köy yollarından çok daha kötü olduğunu hatırlatmak isterim. Ulaşım hala hayvanların çektiği arabalarla yapılıyordu. Çok az miktarda motorlu taşıt mevcuttu. 

Yeniçağ Nahiye Müdür Sibkat Karaman, Yeniçağa’ya bir postahane yaptırmak ister. Bunun için, Türkiye Cumhuriyeti’nde iki dönem Başbakanlık ve Bolu milletvekilliği de 99 

yapmış olan, Devrin Adalet Bakanı Fethi Okyar‟a132 (1880-1943) bir mektup yazar. 17.05.1940 tarihinde Adliye Vekili yani Adalet Bakanı Fethi Okyar, Sibkat Karamanoğlu’na cevaben yazdığı yazıda durumun Münakalat Vekaleti‟ne iletildiğini buradan gelen cevabında olumlu olduğunu, Yeniçağa Nahiyesine postahane açılmasına müsaade edildiğini belirtir. 

Türkiye Cumhuriyeti

Adliye Vekaleti

Sayı 471

17/05/940

Yeniçağa Nahiye Müdürlüğüne

15/04/1940 tarihli mektubunuzu aldım. 

Nahiyenizde bir postane açılması hakkındaki dileğinizi Münakalat Vekaletine bildirerek tervicini rica etmiştim. Aldığım cevapta;”Yeniçağa Nahiyesinde bir P.T.T. merkezi açılması mavafık görülmüş ve gereğinin yapılması hususu alakadarlara tebliğ olunmuştur.” denilmektedir. 

Keyfiyeti bildirir hürmetlerimi sunarım. 

Adliye Vekili 

Fethi Okyar 

Yeniçağa‟ya posta Teşkilatı bu yazışmalardan 17.05.1940 yılından sonra kurulmuştur. 15.11.1941 tarihinde Yeniçağa’da bulunan hayvan cinsinin ıslahı için birtakım çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Nahiyeye boğalar ve aygırlar getirilmiştir. Bu çalışma yine nahiye müdürlüğünün önderliğinde yapılmaktadır.


32  Kaynak: İdris Keleş, Yeniçağa Tarihi 1, Çağa ve Köylerinin Tarihi.DİĞER
Çaka Bey (Çakan Bey – Çağa Bey Ölümü 1095) 1
Çağa ve civarının fatihi Çaka Bey’dir. Çaka Bey ve askerleri Bizanslıların elinde bulunan Çağa ve civarını fethetmişlerdir. Bu tarihten sonra Çağa Türkler tarafından iskân edilmiştir. Çaka Bey, Anadolu’nun fethinde büyük yararlılıklar göstermiş olan bir Türk Beyi’dir. Anadolu’da birçok yeri Bizanslıların elinden alarak Türkler’e yeni yerleşim alanları açmıştır. Anadolu’yu Türkleştirenlerin başında gelen bir Türk kahramanıdır. Çağa ve civarı onun zamanında ve onun tarafından Bizanslılar’dan alınmıştır. “Çağa” ismi de Çaka Bey’e izafeten konulmuştur.
Şücaaddin Gazi Süleyman Paşa 4
Candaroğlu Beyliği’nin kurucusu Yaman Candar’ın oğludur. Süleyman Paşa 30 yıl kadar hüküm sürmüştür. Bunun büyük bir kısmını İlhanlılar’a bağlı olarak sürdürdü. Bahadır Han’ın ölümünden sonra tamamen bağımsızlığını kazandı. 
EŞ-ŞEYH HAMZA EFENDİ 11
Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi’nde, Çağa’da doğmuş ve Başkent İstanbul’da tahsil görmüş önemli bir zattır Hamza Efendi. 
Şair Dertli (1772–1845) 13
Dertli, 19.yy.’ın ön sırada gelen saz şairlerindendir. 1772 yılında Çağa’nın Şahnalar Köyü’nde doğmuştur. Asıl adı İbrahim’dir. Kara Hasan Oğullarından Bayraktar Ali Ağa ile Ayşe Hanım’ın oğludur. Kaynaklarda Şair Dertli, Karahüseyin Oğulları sülalesi’ne mensup olarak gösterilir. Yaptığım araştırmalar neticesinde Şahnalar Köyü’nde “Karahüseyin Oğulları” diye bir sülale adını bulamadım. Bu dönem ile ilgili en önemli kaynak 1845 yılı Temettuat Defteri’dir. Temettuat Defteri’nde Şair Dertli’nin kaydı, bilgileri bulunmaktadır. Burada Şair Dertli “Karahasanoğlu Ali oğlu İbrahim” olarak geçmektedir. Yine Yaniçağa İlçesi Nüfus Müdürlüğü’nde yaptığım incelemede 14 Şair Dertli’nin soy kütüğü bilgileri “Karahasanoğlu” sülalesinden çıkmaktadır. Tüm bunlardan Dertli’nin sülale adının “Karahasanoğlu” olduğu açık bir şekilde görülmektedir. 
Hendekçioğlu Halil Ağa 18
Çağa tarihinin önemli şahsiyetlerinden biriside Hendekçioğlu Halil Ağa’dır. Onun Çağa tarihindeki ünü, Çağa’da doğup büyümüş olan Şair Dertli’den gelir. Dertli ile Hendekçioğlu tarihsel bir ikilemi anlatır. Dertli bir halk kahramanı, ezilen ve mazlumu temsil eder. Halil Ağa ise güçlü ve zengin, Anadolu ağalık sisteminin tipik temsilcisidir. 
Kabasakaloğlu Hafız Ahmet Efendi 22
Hendekçioğlu Halil Ağa’nın ölümü veya görevi bırakmasından sonra Çağa Müdürlüğü’ne Hafız Ahmet Efendi getirilir. Hafız Ahmet Efendi 1845 yılı Temettuat Defteri’nde Çağa Kazası’nın Yıldırım Bayezid Camisinin imamı olarak görülmektedir.  Temettuat Defteri’nde ismi Kabasakaloğlu Abdullah oğlu Hafız Ahmet olarak yazılmıştır. Temettuat kayıtlarında Yıldırım Bayezid Camisi’nden geliri yıllık 350 guruştur. Bu miktar o dönemde bir imamın yıllık gelirini göstermektedir. Hafız Ahmet’in, Yamanlar Köyü’nde Kamışoğlu Veli adında bir köylü ile ortak bir tarlası ve 5 adet büyük baş hayvanı vardır. Bugün Yeniçağa’da, Çağa’dan gelen sülaleler arasında “Kabasakal” soyadını taşıyanlar vardır. Bunlar şüphesiz Hafız Ahmet Efendi’nin torunları veya akrabalarıdır. 
Edhem Bey 25
Görüldüğü gibi Kabasakaloğlu Hafız Ahmet Efendi’nin istifa etmesi ile yerine Edhem Bey Çağa Müdürü olmuştur. Yukarıdaki tarihi yazı Edhem Bey’in Çağa Müdürlüğü görevine asaleten atanmasının yapıldığını göstermektedir. 
Hafız Hasan Efendi 26
Hafız Mustafa Efendi 28
Hafız Salih Efendi 30
Yaşar Çelik 33
Yaşar ÇELİK, 1927 yılında Şahnalar Köyü’nde mütevazi bir ailenin evladı olarak dünyaya geldi. Annesi Nazifa Lütfiye Hanım, babası Mehmet Çelik’tir. Yaklaşık 15 yaşına kadar köyde okul olmadığından okula başlayamadı ve günlerini köyde babasına yardım ederek geçirdi. 1945 yılında kendilerinin yetiştirdikleri sebze ve meyveleri satmak başka memleketlere de bu mahsulleri ulaştırabilmek adına baba oğul beraber yaptıkları at arabasıyla nakliyeciliğe ilk adımını attı.
Ekrem Doğanay
Bolu ili Gerede ilçesinin Mircekiraz köyünde 1938 yılında doğan İhsan oğlu Ekrem DOĞANAY küçük yaşlarda köy İmam-Hatibi Cafer Hoca'dan ders almaya başladı. Marangoz ustası olan babası ve ağabeyleriyle çevre köy ve şehirlerde çalışarak bu meslekte usta oldu. 
YENKAV
Yeniçağa Gölü

Fotoğraflarla Yeniçağa

YENKAV
Yıldırım Bayezid Camisi

ESKİÇAĞA YILDIRIM BAYEZİD CAMİSİ

YENKAV
Yıldırım Bayezid Hamamı

Camii ile aynı devirde 1398’de Yıldırım Beyazıd adına yapılmış olan Çağa Hamamı, küçük fakat mimari bakımdan önemli olan bir yapıdır.

Gelişmelerden haberdar olun
Bültenimize abone olun