Ülke, şehir, il içe fonksiyonu ile beraber form kontrolleri ve veri tipleri güncellenmesi tamamlandı.Burs evrakları ve işaretlenmesi ve bildirimleri test ediliyor...
Kelimenizi yazmaya başlayın ve aramaya başlamak için büyüteçe tıklayın.

Yaşar Çelik 33

Yaşar Çelik 33

Yaşar ÇELİK, 1927 yılında Şahnalar Köyü’nde mütevazi bir ailenin evladı olarak dünyaya geldi. Annesi Nazifa Lütfiye Hanım, babası Mehmet Çelik’tir. Yaklaşık 15 yaşına kadar köyde okul olmadığından okula başlayamadı ve günlerini köyde babasına yardım ederek geçirdi. 1945 yılında kendilerinin yetiştirdikleri sebze ve meyveleri satmak başka memleketlere de bu mahsulleri ulaştırabilmek adına baba oğul beraber yaptıkları at arabasıyla nakliyeciliğe ilk adımını attı.

17 yaşında Emine Çelik ile evlendi. 1945 yılından ilk çocuğu Müzeyyen Kızıltan dünyaya geldi. 20 Nisan 1948 askerlik görevini yapmak üzere başvurdu ve Maçka Jandarma Okulu’na gönderildi, burada 5 ay okuma-yazma dersleri aldı. Okur-yazar bir onbaşı olduğunda dağıtım sonucu Zonguldak-Safranbolu’ya gitti ve 1 yılı burada tamamladıktan sonra Karabük Demir-Çelik Karakoluna gitti. Altı ay sonra Eflani gönderildi ve askerliğinin ilk on ayını bitirdi, 15 Ekim 1951’de askerlik görevini tamamladı. 1951 yılında ikinci kızı olan Fatma Yeşilyaprak dünyaya geldi. Bu yıllarda zahirecilik, hayvancılık ve taşımacılık işleri ile ilgilendi. Daha sonra ilk kamyonunu üç ortaklı olarak alarak taşımacılık işine devam etti. 1955 yılında oğlu Ayhan ÇELİK dünyaya geldi. 1956 -58 yıllarında birkaç kamyon daha alarak kömür taşıma işine devam etti.1959 yıllarında kömür taşımacılık işini ve kömür satışı yaptı. 1960 yıllarında ilk şirketi Ayhan Nakliyat’ı Ankara’da açtı. 1960 -1970 yıllarında Karabük Kamyoncular Kooperatifi’nde yöneticilik yaptı. 1965 senesinde nakliyatta ileri gelen bir grup tarafından Yeniçağa Nakliyat Şirketi kuruldu ve ortakları arasında Yaşar Çelik’te vardı. Fakat 1970 senesinde kurulan şirketin kapatılması gündeme gelerek gerçekleştirildi. 1970 yılında nakliyeciliği bırakmak isteyen Sayın Çelik bu zamana kadar elde ettiği 10 adet kamyon, 1 trayler ve 1 adet otomobili sattı ve Ankara’da kurulmuş olan tuğla fabrikasını satın aldı. Aynı yıllarda Çeşme Altınyunus’tan DYO hissesi, Pınar Süt’ten hisseler, Ziraat ve İş Bankası’ndan hisseler, Asıl Çelik ve Mavi Çelik’ten hisseler aldı. 1974 yıllarında üç ortaklı Üçel Şirketini Yeniçağa’ya kurarak DYO bayiliği, Tofaş Bayiliği ve Royal Lastiklerinin bayiliğini aldılar. Fakat ortaklardan birinin vefatı ile şirket ismi Çeliker Şirketi olarak değiştirildi. Yine 1974 yıllarında Karadeniz ve Ereğli Demir Çelik Fabrikasına ihaleye girerek kazandı. Bu yıllarda araba sayısını yüze kadar çıkardı ve iki fabrika sahibi oldu. Yine bu yıllarda Koç Grubundan üç adet bayilik aldı. 1980 yılında Yaşar Çelik’in eşi Emine hanım vefat etti.O yıllardan sonra iş hayatını uluslar arası platforma taşımak isteyen Yaşar Çelik İstanbul’a gelerek 1981 yılında İstanbul’a Çelikay Şirketini kurdu. 80’li yıllarda Ortadoğu ve Almanya’ya nakliyeye devam etti ve yine bu yıllarda Ro-Ro tır gemileri ile tanışarak Saffet Ulusoy’la birlikte yönetim kurulunda yer aldı. Bu yıllarda ikinci eşi Şermin Hanımla hayatını birleştirdi. Nakliye işinin hızla devam ettiği 90’lı yıllarda Gentaş Verzalit fabrikasının da nakliye işleri üstlendi ve bu yıllarda Gentaş A.Ş’nin hisselerinin satılması üzerine Yaşar Çelik Gentaş A.Ş.’ine ortak oldu. 1945 yılında at arabaları ile taşımacılık işine başlayan Hayırsever işadamı Sayın Yaşar Çelik, Çelik Uluslararası Nakliyat  İstanbul Pendik’te bulunan şirket merkezi ile nakliye işine devam etmektedir.

Sıfırdan hayata adım atan örnek iş adamı hayırsever Yaşar Çelik memleketi Yeniçağa’ya 2 adet camii (Emine Hatun Camii ve Şahnalar Köyü Camii), 2 adet okul (Yaşar Çelik İlköğretim Okulu ve Mehmet Çelik İlköğretim Okulu), 1 adet kapalı spor salonu (Yaşar Çelik Kapalı Spor Salonu) ve Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu’nu yaptırmıştır.

Yeniçağa'nın Babası olarak bilinen hayırsever iş adamı ve okulumuzun banisi Yaşar ÇELİK 9 Mayıs 2019 tarihinde hayata gözlerini yumdu.


33  Kaynak: İdris Keleş, Yeniçağa Tarihi 1, Çağa ve Köylerinin Tarihi.DİĞER
Çaka Bey (Çakan Bey – Çağa Bey Ölümü 1095) 1
Çağa ve civarının fatihi Çaka Bey’dir. Çaka Bey ve askerleri Bizanslıların elinde bulunan Çağa ve civarını fethetmişlerdir. Bu tarihten sonra Çağa Türkler tarafından iskân edilmiştir. Çaka Bey, Anadolu’nun fethinde büyük yararlılıklar göstermiş olan bir Türk Beyi’dir. Anadolu’da birçok yeri Bizanslıların elinden alarak Türkler’e yeni yerleşim alanları açmıştır. Anadolu’yu Türkleştirenlerin başında gelen bir Türk kahramanıdır. Çağa ve civarı onun zamanında ve onun tarafından Bizanslılar’dan alınmıştır. “Çağa” ismi de Çaka Bey’e izafeten konulmuştur.
Şücaaddin Gazi Süleyman Paşa 4
Candaroğlu Beyliği’nin kurucusu Yaman Candar’ın oğludur. Süleyman Paşa 30 yıl kadar hüküm sürmüştür. Bunun büyük bir kısmını İlhanlılar’a bağlı olarak sürdürdü. Bahadır Han’ın ölümünden sonra tamamen bağımsızlığını kazandı. 
EŞ-ŞEYH HAMZA EFENDİ 11
Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi’nde, Çağa’da doğmuş ve Başkent İstanbul’da tahsil görmüş önemli bir zattır Hamza Efendi. 
Şair Dertli (1772–1845) 13
Dertli, 19.yy.’ın ön sırada gelen saz şairlerindendir. 1772 yılında Çağa’nın Şahnalar Köyü’nde doğmuştur. Asıl adı İbrahim’dir. Kara Hasan Oğullarından Bayraktar Ali Ağa ile Ayşe Hanım’ın oğludur. Kaynaklarda Şair Dertli, Karahüseyin Oğulları sülalesi’ne mensup olarak gösterilir. Yaptığım araştırmalar neticesinde Şahnalar Köyü’nde “Karahüseyin Oğulları” diye bir sülale adını bulamadım. Bu dönem ile ilgili en önemli kaynak 1845 yılı Temettuat Defteri’dir. Temettuat Defteri’nde Şair Dertli’nin kaydı, bilgileri bulunmaktadır. Burada Şair Dertli “Karahasanoğlu Ali oğlu İbrahim” olarak geçmektedir. Yine Yaniçağa İlçesi Nüfus Müdürlüğü’nde yaptığım incelemede 14 Şair Dertli’nin soy kütüğü bilgileri “Karahasanoğlu” sülalesinden çıkmaktadır. Tüm bunlardan Dertli’nin sülale adının “Karahasanoğlu” olduğu açık bir şekilde görülmektedir. 
Hendekçioğlu Halil Ağa 18
Çağa tarihinin önemli şahsiyetlerinden biriside Hendekçioğlu Halil Ağa’dır. Onun Çağa tarihindeki ünü, Çağa’da doğup büyümüş olan Şair Dertli’den gelir. Dertli ile Hendekçioğlu tarihsel bir ikilemi anlatır. Dertli bir halk kahramanı, ezilen ve mazlumu temsil eder. Halil Ağa ise güçlü ve zengin, Anadolu ağalık sisteminin tipik temsilcisidir. 
Kabasakaloğlu Hafız Ahmet Efendi 22
Hendekçioğlu Halil Ağa’nın ölümü veya görevi bırakmasından sonra Çağa Müdürlüğü’ne Hafız Ahmet Efendi getirilir. Hafız Ahmet Efendi 1845 yılı Temettuat Defteri’nde Çağa Kazası’nın Yıldırım Bayezid Camisinin imamı olarak görülmektedir.  Temettuat Defteri’nde ismi Kabasakaloğlu Abdullah oğlu Hafız Ahmet olarak yazılmıştır. Temettuat kayıtlarında Yıldırım Bayezid Camisi’nden geliri yıllık 350 guruştur. Bu miktar o dönemde bir imamın yıllık gelirini göstermektedir. Hafız Ahmet’in, Yamanlar Köyü’nde Kamışoğlu Veli adında bir köylü ile ortak bir tarlası ve 5 adet büyük baş hayvanı vardır. Bugün Yeniçağa’da, Çağa’dan gelen sülaleler arasında “Kabasakal” soyadını taşıyanlar vardır. Bunlar şüphesiz Hafız Ahmet Efendi’nin torunları veya akrabalarıdır. 
Edhem Bey 25
Görüldüğü gibi Kabasakaloğlu Hafız Ahmet Efendi’nin istifa etmesi ile yerine Edhem Bey Çağa Müdürü olmuştur. Yukarıdaki tarihi yazı Edhem Bey’in Çağa Müdürlüğü görevine asaleten atanmasının yapıldığını göstermektedir. 
Hafız Hasan Efendi 26
Hafız Mustafa Efendi 28
Hafız Salih Efendi 30
Sibkat Karamanoğlu 32
Sibkat Karamanoğlu, Bolu’da doğmuştur. 1931 yılında Bolu vilayet heyeti kâtipliği yapmıştır. 1935-36 ve 37’li yıllarda onu Mengen Nahiyesinin nahiye müdür olarak görüyoruz. 1936 yılında Bolu Valisi Salih Cemal Gülen kendisine yapmış olduğu çalışmalardan dolayı bir takdirname vermiştir. 10.01.1937 tarihli Mengen Tan Gazetesi’nde de kendisinde Mengen Kamunbayı yani kaymakamı olarak bahsedilmiştir.
Ekrem Doğanay
Bolu ili Gerede ilçesinin Mircekiraz köyünde 1938 yılında doğan İhsan oğlu Ekrem DOĞANAY küçük yaşlarda köy İmam-Hatibi Cafer Hoca'dan ders almaya başladı. Marangoz ustası olan babası ve ağabeyleriyle çevre köy ve şehirlerde çalışarak bu meslekte usta oldu. 
YENKAV
Yeniçağa Gölü

Fotoğraflarla Yeniçağa

YENKAV
Yıldırım Bayezid Camisi

ESKİÇAĞA YILDIRIM BAYEZİD CAMİSİ

YENKAV
Yıldırım Bayezid Hamamı

Camii ile aynı devirde 1398’de Yıldırım Beyazıd adına yapılmış olan Çağa Hamamı, küçük fakat mimari bakımdan önemli olan bir yapıdır.

Gelişmelerden haberdar olun
Bültenimize abone olun