Ülke, şehir, il içe fonksiyonu ile beraber form kontrolleri ve veri tipleri güncellenmesi tamamlandı.Burs evrakları ve işaretlenmesi ve bildirimleri test ediliyor...
Kelimenizi yazmaya başlayın ve aramaya başlamak için büyüteçe tıklayın.

Anadolu Selçuklu Devleti (1077-1243) 10

Anadolu Selçuklu Devleti (1077-1243) 10

Anadolu Selçuk Devleti

Süleyman Şah’ın İznik’te devlet kurmasından sonra, doğudan büyük bir göçebe kitlesi dalgalar halinde Anadolu’ya geldi. Türkler göçebe bir hayat sürdükleri için evleri, hayvanları ve aileleri yanlarında idi. Bu durum onların hızlı göç etmelerini sağlıyordu. Aynı sebep Anadolu’nun hızla fethinde en önemli etkenlerden birisidir. Anadolu, bitki ve iklim bakımından Türkler için mükemmeldi. Hayvanlarını otlatacak otlaklar, içmek için sular, konmak için toprak ve yenmek için güçlü bir düşmanları vardı. Her şeyi yanlarında olan göçebe Türkler, Bizanslılardan aldıkları yerlere hemen yerleşiyorlardı. Yerleştikleri toprakları kısa sürede imar ediyorlardı.

Gerede ve Çağa, Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Bizans Devletinden alınmış, birer Türk yurdu olmuşlardı. Bolu ise hala Bizanslıların bir uç kalesi durumunda idi. Anadolu’da Selçukluların hâkimiyeti sonucu Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuştu. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Çağa ve civarında yaşanan olaylar kayda değerdir.  

Anadolu Selçuklu Sultanı Sultan İzzeddin Mesud ölünce yerine Kılıç Arslan Sultan oldu. Mesud’un, Kılıç Arslan’dan başka iki oğlu daha vardı. Bunlardan en küçüğü Şahin-Şah (Sanisan)’ın Ankara, Çankırı ve Kastomonu bölgeleri meliki olduğu Bizans ve İslam kaynaklarında geçmektedir. Bu şah, Gerede beyi olarak kayıtlara geçen Şahin Bey olabilir. Öyle ise Çağa’da bir dönem bu beyin idaresi altında bulunuyor olması gerekir.

Kılıçarslan zamanında Anadolu Selçukluları, Bolu Kalesini muhasara ettiler. Klaudiopolis (Bolu Eskihisar Kalesi)’i kurtarmak için, İmparator Manuel ordusuyla Bolu’ya gelerek muhasarayı dağıttı. 11 Şüphesiz bu dönemde Çağa ve civarı Türklerin elinde olan yerlerdi.

Kılıç Arslan, eski devlet ananesine göre devleti onbir oğlu arasında paylaştırdı. Kastamonu, Bolu, Çankırı civarına oğlu Muhiddin Mesud’u melik olarak tayin etti. Bu dağılım 1182–1188 yılları arasında olmuştur. 12 Muhittin Mesud, 1204 tarihine kadar bu bölgeleri idaresini elinde bulundurmaya çalıştı. 1204’te Sultan Süleyman Şah tarafından öldürüldü. Kuzey Karadeniz, dolayısıyla Çağa’da Sultan Süleyman-Şah idaresine girdi.


 10 Kaynak: İdris Keleş, Yeniçağa Tarihi 1, Çağa ve Köylerinin Tarihi.

 11 Osman Turan, “Selçuklular Zamanında Anadolu” s.214

 12 Aynı eser s.217DİĞER
Eskiçağlardan Türklere Kadar Yeniçağa Tarihi
Hattiler-Hititler (MÖ. 3000-1200)
Frigya Devleti (MÖ. 1200-696)
Persler (MÖ. 546-330)
Helenistik Dönem (MÖ. 330-74)
Bitinya (Bithynia) (MÖ. 327-74)
Roma İmparatorluğu (MÖ. 74-MS. 395)
Bizans İmparatorluğu (MS. 395-1453)
Türklerin Anadolu’ya Gelişi 2
Büyük Selçuklu Devletini, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Anadolu Beyliklerini kuranlar, Türklerin Oğuz Boylarıdır. Orta Asya’dan 10. yüzyılın sonlarında 11. yüzyılın başlarında batıya doğru göç eden Oğuzları Bozoklar ve Üçoklar diye ikiye ayrılmışlardı. Bu iki kolda 24 Oğuz Boyunu oluştururlar. 24 Oğuz Boyu, Anadolu’da bugün yaşayan Türklerin atalarıdırlar.
Anadolu’da Moğol İstilası (1243-1308) 13
Candaroğulları Beyliği (1292–1461) 15
Beylikler Döneminde Gerede’de Şah Bey (Şahin Bey) adı verilen bir beyin varlığını biliyoruz. Şah Bey, Gerede ve civarında yaklaşık 1322 tarihinden ölümüne kadar hüküm sürmüştür. Şah Bey’in Gerede’de 10 yıl civarında hüküm sürdüğü tahmin ediliyor. Bu sürenin dışında kalan zaman diliminde Gerede ve Çağa civarında Candaroğulları’nın egemen olduğunu görüyoruz.
Osmanlı İmparatorluğu Zamanında Yeniçağa 24
Yıldırım Bayezid, Safranbolu seferine çıktığında 1398 yılında Çağa’ya geldi. Bu tarihe kadar Candaroğlu Beyliği’ne bağlı olan Çağa, bu tarihten sonra Osmanlı’ya bağlandı. Yıldırım Bayezid, Çağa’da bir cami ve bir de hamam yaptırdı. Yıldırım Bayezid’ın, cami ve hamamı Çağa’nın Osmanlı Devleti idaresine geçmesi nedeniyle yaptırdığını düşünmemiz doğru olacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Döneminde YENİÇAĞA 25
YENKAV
Yeniçağa Gölü

Fotoğraflarla Yeniçağa

YENKAV
Yıldırım Bayezid Camisi

ESKİÇAĞA YILDIRIM BAYEZİD CAMİSİ

YENKAV
Yıldırım Bayezid Hamamı

Camii ile aynı devirde 1398’de Yıldırım Beyazıd adına yapılmış olan Çağa Hamamı, küçük fakat mimari bakımdan önemli olan bir yapıdır.

Gelişmelerden haberdar olun
Bültenimize abone olun