Ülke, şehir, il içe fonksiyonu ile beraber form kontrolleri ve veri tipleri güncellenmesi tamamlandı.Burs evrakları ve işaretlenmesi ve bildirimleri test ediliyor...
Kelimenizi yazmaya başlayın ve aramaya başlamak için büyüteçe tıklayın.

Bitinya (Bithynia) (MÖ. 327-74)

Bitinya (Bithynia) (MÖ. 327-74)

MÖ. 7. yüzyılda Trakya üzerinden gelen birçok kavim Anadolu’ya girmiştir. Bu kavimlerden birisi de Bitinlerdir. Bunlar Nikomedia’da(İzmit), Bithynia Devleti’ni kurmuşlardır. Bu devletin egemenlik alanı zaman içinde genişlemiş ve Bolu, Gerede, Mengen, Yeniçağa’ya kadar ulaşmıştır. Gerede ve Yeniçağa, Bithynia’nın doğu sınırını oluşturmuştur. Doğudan gelen birçok saldırıda ilk önce Gerede ve Yeniçağa’daki Bithynia yerleşimleri tehlike altında kalmışlardır. Bu saldırılardan Gerede; Keçi Kalesi ve Asar Kalesi’ne sığınarak korunmuştur. Yeniçağa’da ise Çağa civarında bir kalenin olduğu Osmanlı Dönemi seyyahları tarafından anlatılmaktadır. Yeniçağa İlçesi sınırları içinde detaylı bir arkeolojik çalışma yapılmamıştır. Bu yüzden Yeniçağa’da Bithynia ya da diğer eski kavimlerden hangilerinin yerleşimleri vardır bunu henüz kanıtlarıyla bilemiyoruz.

Bitinya Devletinin son kralı IV. Nikomedes topraklarını vasiyet yoluyla Romalılara bırakmıştır. Böylece Anadolu’da Roma hakimiyeti başlamıştır.DİĞER
Eskiçağlardan Türklere Kadar Yeniçağa Tarihi
Hattiler-Hititler (MÖ. 3000-1200)
Frigya Devleti (MÖ. 1200-696)
Persler (MÖ. 546-330)
Helenistik Dönem (MÖ. 330-74)
Roma İmparatorluğu (MÖ. 74-MS. 395)
Bizans İmparatorluğu (MS. 395-1453)
Türklerin Anadolu’ya Gelişi 2
Büyük Selçuklu Devletini, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Anadolu Beyliklerini kuranlar, Türklerin Oğuz Boylarıdır. Orta Asya’dan 10. yüzyılın sonlarında 11. yüzyılın başlarında batıya doğru göç eden Oğuzları Bozoklar ve Üçoklar diye ikiye ayrılmışlardı. Bu iki kolda 24 Oğuz Boyunu oluştururlar. 24 Oğuz Boyu, Anadolu’da bugün yaşayan Türklerin atalarıdırlar.
Anadolu Selçuklu Devleti (1077-1243) 10
Anadolu’da Moğol İstilası (1243-1308) 13
Candaroğulları Beyliği (1292–1461) 15
Beylikler Döneminde Gerede’de Şah Bey (Şahin Bey) adı verilen bir beyin varlığını biliyoruz. Şah Bey, Gerede ve civarında yaklaşık 1322 tarihinden ölümüne kadar hüküm sürmüştür. Şah Bey’in Gerede’de 10 yıl civarında hüküm sürdüğü tahmin ediliyor. Bu sürenin dışında kalan zaman diliminde Gerede ve Çağa civarında Candaroğulları’nın egemen olduğunu görüyoruz.
Osmanlı İmparatorluğu Zamanında Yeniçağa 24
Yıldırım Bayezid, Safranbolu seferine çıktığında 1398 yılında Çağa’ya geldi. Bu tarihe kadar Candaroğlu Beyliği’ne bağlı olan Çağa, bu tarihten sonra Osmanlı’ya bağlandı. Yıldırım Bayezid, Çağa’da bir cami ve bir de hamam yaptırdı. Yıldırım Bayezid’ın, cami ve hamamı Çağa’nın Osmanlı Devleti idaresine geçmesi nedeniyle yaptırdığını düşünmemiz doğru olacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Döneminde YENİÇAĞA 25
YENKAV
Yeniçağa Gölü

Fotoğraflarla Yeniçağa

YENKAV
Yıldırım Bayezid Camisi

ESKİÇAĞA YILDIRIM BAYEZİD CAMİSİ

YENKAV
Yıldırım Bayezid Hamamı

Camii ile aynı devirde 1398’de Yıldırım Beyazıd adına yapılmış olan Çağa Hamamı, küçük fakat mimari bakımdan önemli olan bir yapıdır.

Gelişmelerden haberdar olun
Bültenimize abone olun