Ülke, şehir, il içe fonksiyonu ile beraber form kontrolleri ve veri tipleri güncellenmesi tamamlandı.Burs evrakları ve işaretlenmesi ve bildirimleri test ediliyor...
Kelimenizi yazmaya başlayın ve aramaya başlamak için büyüteçe tıklayın.

Roma İmparatorluğu (MÖ. 74-MS. 395)

Roma İmparatorluğu (MÖ. 74-MS. 395)

Nikomedes topraklarını MÖ. 74 tarihinde Romalılara bırakmış ve Anadolu’nun önemli bir kısmı Roma İmparatorluğu sınırları içine girmiştir. Romalılar’ın Anadolu’daki hakimiyetleri MÖ. 74 ile MS. 395 tarihleri arasındadır. Romalılar, Anadolu’da altı eyalet kurmuşlardır. Bu eyaletlerden Bithynia-Pontus eyaleti Yeniçağa ilçesindeki Roma yerleşimlerinin de bağlı olduğu eyalettir. Romalılar Döneminde Bolu’nun adı “Claudiopolis” olmuştur. Gerede ise bu dönemde “Flaviopolis” olarak biliniyordu. Ne yazık ki Yeniçağa’daki yerleşim ya da yerleşimlerin bu dönemdeki adını bilemiyoruz.

Yeniçağa İlçesi’nde Roma Döneminin varlığını bu döneme ait kalıntılardan biliyoruz. Burada yaşayan halk ise Bolu ve Gerede’de olduğu gibi Romalı olmaktan çok eski yerli halktır. Bunlarda Bithynia ve onlardan daha eski olan eski Anadolu halklarıdır. Romalılar, Anadolu’ya halkından çok idarecilerini göndermiştir. Yeniçağa’da Roma İmparatorluğu dönemini yansıtan eserler: Sarayköy, Çağa, Çamurcuk, Kındıra, Ibrıcak, Şahnalar, Kuldan Köyleri civarında mevcuttur. Karayolu, Roma İmparatorluğu zamanında Bolu, Eskiçağa, Gerede üzerinden geçmekte idi.DİĞER
Eskiçağlardan Türklere Kadar Yeniçağa Tarihi
Hattiler-Hititler (MÖ. 3000-1200)
Frigya Devleti (MÖ. 1200-696)
Persler (MÖ. 546-330)
Helenistik Dönem (MÖ. 330-74)
Bitinya (Bithynia) (MÖ. 327-74)
Bizans İmparatorluğu (MS. 395-1453)
Türklerin Anadolu’ya Gelişi 2
Büyük Selçuklu Devletini, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Anadolu Beyliklerini kuranlar, Türklerin Oğuz Boylarıdır. Orta Asya’dan 10. yüzyılın sonlarında 11. yüzyılın başlarında batıya doğru göç eden Oğuzları Bozoklar ve Üçoklar diye ikiye ayrılmışlardı. Bu iki kolda 24 Oğuz Boyunu oluştururlar. 24 Oğuz Boyu, Anadolu’da bugün yaşayan Türklerin atalarıdırlar.
Anadolu Selçuklu Devleti (1077-1243) 10
Anadolu’da Moğol İstilası (1243-1308) 13
Candaroğulları Beyliği (1292–1461) 15
Beylikler Döneminde Gerede’de Şah Bey (Şahin Bey) adı verilen bir beyin varlığını biliyoruz. Şah Bey, Gerede ve civarında yaklaşık 1322 tarihinden ölümüne kadar hüküm sürmüştür. Şah Bey’in Gerede’de 10 yıl civarında hüküm sürdüğü tahmin ediliyor. Bu sürenin dışında kalan zaman diliminde Gerede ve Çağa civarında Candaroğulları’nın egemen olduğunu görüyoruz.
Osmanlı İmparatorluğu Zamanında Yeniçağa 24
Yıldırım Bayezid, Safranbolu seferine çıktığında 1398 yılında Çağa’ya geldi. Bu tarihe kadar Candaroğlu Beyliği’ne bağlı olan Çağa, bu tarihten sonra Osmanlı’ya bağlandı. Yıldırım Bayezid, Çağa’da bir cami ve bir de hamam yaptırdı. Yıldırım Bayezid’ın, cami ve hamamı Çağa’nın Osmanlı Devleti idaresine geçmesi nedeniyle yaptırdığını düşünmemiz doğru olacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Döneminde YENİÇAĞA 25
YENKAV
Yeniçağa Gölü

Fotoğraflarla Yeniçağa

YENKAV
Yıldırım Bayezid Camisi

ESKİÇAĞA YILDIRIM BAYEZİD CAMİSİ

YENKAV
Yıldırım Bayezid Hamamı

Camii ile aynı devirde 1398’de Yıldırım Beyazıd adına yapılmış olan Çağa Hamamı, küçük fakat mimari bakımdan önemli olan bir yapıdır.

Gelişmelerden haberdar olun
Bültenimize abone olun