Ülke, şehir, il içe fonksiyonu ile beraber form kontrolleri ve veri tipleri güncellenmesi tamamlandı.Burs evrakları ve işaretlenmesi ve bildirimleri test ediliyor...
Kelimenizi yazmaya başlayın ve aramaya başlamak için büyüteçe tıklayın.

Frigya Devleti (MÖ. 1200-696)

Frigya Devleti (MÖ. 1200-696)

MÖ. 1200 yıllarında kavimler göçü ile batıda Anadolu’ya birtakım kavimler gelerek yerleşmişlerdir. Bu kavimlerden birisi olan Frigler, Hititleri yenerek onların yerine İç Anadolu bölgesini ele geçirmişler, Başkentleri Gordion (Polatlı yakınlarındaki Yassıhöyük) olmak üzere bir devlet kurmuşlardır. Frigya Devleti, Anadolu’ya doğudan gelen Kimmeryalılar tarafından 676 yılında yıkılmışlardır. Kimmeryalılar’ın üs kurdukları yerlerden biriside Kastamonu civarıdır. Kimmeryalılar, Kastamonu’dan batıya doğru akınlar yaparken önce Gerede ve Yeniçağa üzerinden ilerlemekteydiler. Kimmeryalılar, Anadolu’da bir devlet kuramamışlar, kısa sürede tarih sahnesinden çekilmişlerdir.
2- Lidyalılar (MÖ. 650-546)
Bolu ve civarına MÖ. 650-546 yıllarına kadar Lidyalılar hakim olmuşlardır. Tarihi kaynaklar ve arkeolojik buluntular Bolu, Gerede ve Mengen’de Lidya dönemi yerleşimleri olduğunu, bu yerleşimlerin Lidya’ya bağlı olduğunu göstermiştir. Yeniçağa’da bu çemberin içinde kalmaktadır. Yeniçağa İlçesi sınırlarında o dönemde bulunan yerleşim yeri nerede ise o yerleşim de Lidya Devleti’ne bağlıdır.DİĞER
Eskiçağlardan Türklere Kadar Yeniçağa Tarihi
Hattiler-Hititler (MÖ. 3000-1200)
Persler (MÖ. 546-330)
Helenistik Dönem (MÖ. 330-74)
Bitinya (Bithynia) (MÖ. 327-74)
Roma İmparatorluğu (MÖ. 74-MS. 395)
Bizans İmparatorluğu (MS. 395-1453)
Türklerin Anadolu’ya Gelişi 2
Büyük Selçuklu Devletini, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Anadolu Beyliklerini kuranlar, Türklerin Oğuz Boylarıdır. Orta Asya’dan 10. yüzyılın sonlarında 11. yüzyılın başlarında batıya doğru göç eden Oğuzları Bozoklar ve Üçoklar diye ikiye ayrılmışlardı. Bu iki kolda 24 Oğuz Boyunu oluştururlar. 24 Oğuz Boyu, Anadolu’da bugün yaşayan Türklerin atalarıdırlar.
Anadolu Selçuklu Devleti (1077-1243) 10
Anadolu’da Moğol İstilası (1243-1308) 13
Candaroğulları Beyliği (1292–1461) 15
Beylikler Döneminde Gerede’de Şah Bey (Şahin Bey) adı verilen bir beyin varlığını biliyoruz. Şah Bey, Gerede ve civarında yaklaşık 1322 tarihinden ölümüne kadar hüküm sürmüştür. Şah Bey’in Gerede’de 10 yıl civarında hüküm sürdüğü tahmin ediliyor. Bu sürenin dışında kalan zaman diliminde Gerede ve Çağa civarında Candaroğulları’nın egemen olduğunu görüyoruz.
Osmanlı İmparatorluğu Zamanında Yeniçağa 24
Yıldırım Bayezid, Safranbolu seferine çıktığında 1398 yılında Çağa’ya geldi. Bu tarihe kadar Candaroğlu Beyliği’ne bağlı olan Çağa, bu tarihten sonra Osmanlı’ya bağlandı. Yıldırım Bayezid, Çağa’da bir cami ve bir de hamam yaptırdı. Yıldırım Bayezid’ın, cami ve hamamı Çağa’nın Osmanlı Devleti idaresine geçmesi nedeniyle yaptırdığını düşünmemiz doğru olacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Döneminde YENİÇAĞA 25
YENKAV
Yeniçağa Gölü

Fotoğraflarla Yeniçağa

YENKAV
Yıldırım Bayezid Camisi

ESKİÇAĞA YILDIRIM BAYEZİD CAMİSİ

YENKAV
Yıldırım Bayezid Hamamı

Camii ile aynı devirde 1398’de Yıldırım Beyazıd adına yapılmış olan Çağa Hamamı, küçük fakat mimari bakımdan önemli olan bir yapıdır.

Gelişmelerden haberdar olun
Bültenimize abone olun